ASR Sözcüğü Nedir? Anlamı ve Özellikleri

ASR sözcüğü, “Otomatik Konuşma Tanıma”nın kısaltmasıdır. Bu teknoloji, insan konuşmasını metne dönüştürmek için kullanılır. ASR, çağımızda yaygın olarak kullanılan bir iletişim aracıdır ve birçok sektörde kullanım alanı bulmaktadır.

Asr sözcüğü ne anlama gelmektedir? Bu soru, birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Asr kelimesi, Türkçe dilinde geçen ve zaman dilimini ifade eden bir kelimedir. Anlama gelmektedir ise bir şeyin ne anlama geldiğini ifade eden bir deyimdir. Asr sözcüğü, genellikle tarih ve edebiyat alanlarında kullanılmaktadır. Tarihçiler, asrı belirli dönemlere ayırarak o dönemin özelliklerini incelerler. Edebiyatçılar ise asrı, yazarların eserlerini sınıflandırmak için kullanır. Asr sözcüğünün anlamı, zamanın geçişini ve değişimini ifade etmesiyle ilgilidir. Bu nedenle, asr sözcüğü ne anlama gelmektedir? sorusu, zamanın doğasını anlamak isteyenler için önemlidir.

Asr sözcüğü, Arapça kökenli bir kelime olup “yüzyıl” anlamına gelmektedir.
Asr kelimesi, İslam kültüründe bir namaz vaktini de ifade etmektedir.
Asr sözcüğü, zaman dilimine ve çağa atıfta bulunmak için kullanılır.
Bir asır, genellikle 100 yıl süresini ifade eder.
Asrın sonunda, birçok teknolojik ve sosyal değişim yaşanmıştır.
 • Asr, Türkçede “yüzyıl” anlamına gelir.
 • Arapça kökenli olan asr, zaman dilimini ifade eder.
 • Bir namaz vakiti olan asr, İslam kültüründe önemlidir.
 • Bir asır, genellikle 100 yıl süresini kapsar.
 • Tarihsel olarak, bir asırın sonunda büyük değişimler yaşanabilir.

Asr Sözcüğü Ne Anlama Gelir?

Asr kelimesi, Türkçe’de “çağ” veya “dönem” anlamına gelir. Bu kelime, zamanın belirli bir süresini ifade etmek için kullanılır ve genellikle tarih veya edebiyat metinlerinde geçer. Ayrıca, İslam dini terminolojisinde de kullanılan bir terimdir.

Anlamı Kullanım Alanları Örnek Cümleler
Asr, “çağ” veya “dönem” anlamına gelir. Tarih, edebiyat ve genel kullanımda sıklıkla kullanılır. “Bu eser, 19. yüzyılın sonlarına ait romantik dönem sanatını yansıtmaktadır.”
Asr, İslam tarihinde Mekke dönemini ifade eder. İslam tarihi ve dinî metinlerde sıkça geçer. “Hz. Muhammed’in peygamberlik görevini Mekke döneminde başlamıştır.”
Asr, günlük dilde “öğleden sonrası” anlamında kullanılır. Günlük konuşmalarda yaygın olarak kullanılır. “Randevumuz asrın sıcak saatlerine denk geliyor.”

Asr Sözcüğünün İslam Dini’ndeki Anlamı Nedir?

İslam dininde “asr”, öğle namazından sonraki vakit dilimini ifade eder. Bu vakit dilimi, güneşin batışına kadar olan süreyi kapsar. Asr namazı da bu vakit diliminde kılınır ve Müslümanlar için önemli bir ibadet zamanıdır.

 • Asr, Arapça bir kelime olup İslam dini açısından önemli bir kavramdır.
 • Asr, “zaman” anlamına gelir ve Kur’an’da da geçer.
 • İslam dini açısından Asr, insanların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini ifade eder.

Asr Sözcüğü Hangi Alanlarda Kullanılır?

Asr sözcüğü, tarih, edebiyat, felsefe ve din gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Tarih metinlerinde bir dönemi ifade etmek için kullanılırken, edebiyatta bir eserin dönemini belirtmek amacıyla kullanılabilir. Felsefede ise zaman kavramını anlatmak için kullanılan bir terimdir.

 1. Dinî metinlerde kullanılır.
 2. Yazılı ve sözlü edebiyatta kullanılır.
 3. Konuşma dilinde kullanılır.
 4. Yazılı basında ve gazetelerde kullanılır.
 5. Araştırma ve akademik metinlerde kullanılır.

Asr Sözcüğü İle İlgili Atasözleri veya Deyimler Var mıdır?

Asr sözcüğüyle ilgili çeşitli atasözleri ve deyimler bulunmaktadır. Örneğin, “asrın adamı” deyimi, zamanının ötesinde olan, çağının ilerisinde bir kişiyi ifade eder. “Asrın projesi” deyimi ise çağın gereksinimlerine uygun olarak geliştirilen, yenilikçi bir projeyi anlatır.

Atasözü/Deyim Anlamı
“Asrın idraki” Çağın anlayışı, çağdaş düşünce.
“Asrın gerisinde kalmak” Gelişmelere ayak uyduramamak, çağın gerekliliklerini yerine getirememek.
“Asrın yarası” Çağın sorunları, çağın getirdiği zorluklar.

Asr Sözcüğünün Eş Anlamlıları Nelerdir?

Asr kelimesinin eş anlamlıları arasında “çağ”, “devir”, “zaman” ve “dönem” gibi kelimeler bulunur. Bu kelimeler, asr kelimesinin ifade ettiği zaman dilimini ve anlamını benzer şekilde ifade eder.

Asr sözcüğünün eş anlamlıları çağ, devir, zaman, dönem, yüzyıl olarak kullanılabilir.

Asr Sözcüğünün Karşıt Anlamlısı Var mıdır?

Asr kelimesinin karşıt anlamlısı bulunmamaktadır. Asr kelimesi, belirli bir zaman dilimini ifade etmek için kullanılırken, karşıt bir anlam içermez.

Asr sözcüğünün karşıt anlamlısı yoktur, çünkü “asr” zaman dilimini ifade eder ve karşıt anlamı bulunmamaktadır.

Asr Sözcüğünün Kökeni Nedir?

Asr kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça “asr” kelimesi, “geçmek” veya “geçmiş zaman” anlamına gelir. Türkçe’ye Arapça’dan geçmiş ve zaman kavramını ifade etmek için kullanılan bir kelime olarak geçmiştir.

Asr sözcüğünün kökeni nedir?

Asr sözcüğü Arapça kökenlidir.

Asr sözcüğü ne anlama gelir?

Asr sözcüğü “zaman” anlamına gelir.

Asr sözcüğü hangi alanlarda kullanılır?

Asr sözcüğü genellikle edebiyat ve din alanlarında kullanılır.